Origineel

Vlaamse versie Axl Peleman

Hitparade – The Seekers – The Carnival Is Over

Rap Versie toegevoegd op 26/02/2012 van http://www.vraag-het-aan.be/blog/aan-de-oever-van-de-dijle


Aan de oever van de Dijle
Zat verscholen in het riet
Ene jonge kleine kikker
Bij z?n moeder op de knie
Zie je daar zo sprak toen die moeder
Zie je daar, die oeievaar
Dat is de moordenaar van uw vader
Hij vrat hem op met huid en haar
Potverdoemme, sprak die kleine
Heeft die smeerlap dat gedaan?
Als ik groot en sterk zal wezen
Zal ?k hem op z?n bakkes slaan
Vele jaren zijn verstreken
En die kikker leeft niet meer
Maar die oeievaar z?n bakkes
Doet nog altijd even zeer


Leuven station

http://www.belgianfries.com/bfblog/?p=798

De peerdenpaternoster van Wannes Raps

Folklore Comments Off on De peerdenpaternoster van Wannes Raps
Jan 092011
Als ge schrik hebt, maak dan een omgekeerd kruiske (onder, boven, rechts, links) , plooi uw duimen naar binnen in uw vuisten en zeg het volgende…

bron: http://users.telenet.be/Londerzeelvroeger/Londerzeel-streektaal%20en%20gezegden.htm wannes raps

?s Vaders, s?zoons, s?heiligen gi?stes amen
Onder Pontius bij Pilatus,
gekroeist, gesteurven en begraven,
twie, te wete?n ?t kwaet ma??n ,zonder verliezen deugd?n? oefen?n,
drij, beraa, belaeidenis en voldoening.

Octus boctus ne kalverstjeit da gekrokt es,
nen hond da gi?ne stjeit enei es ni bekwaem zai gat te bedekken.
Vrien?n ?k laet ale zeker wete?n, in ?t land va ribbedebie,
wae dat de kiekere?n deur heule gat schraan (schreien, schreeuwen),
d? haene m? heule stjeit basse?n
en de keizeboterhamme?n aen de wissestroeike?n wasse?n.

Dae kwaeme?n twie rabawen (rabauwen) aen,
die vroege?n de dobbel weik,
en ik zaa ni?, en dobbelde mee,
en ik won er zeve?n dobbelschulde?n mee,
mae ik aa ze wel.
Toen kochte k?ik e klaa blind pjeireke?n
mae ?t zag w?l,
Ik mainde (meende) zeve?n ure veurewaits te raan,
mae ?k reder acht achterwaits.

Toen kwam ek deu een gruun waa gegaen,
dae vond ?ek een ?boebele? kerke staen.
Dae was nen ?hulzepaep? de mis aen?t leze?n,
ze looie?n (luiden) er mee de schuurpo?ten (schuurpoorten)
en ze dr?sten ?n waiewaeter met de ?vleugelgeer?,vanachter oep main?n hiel.
Ik mainde dat er zeve?n tonnen botermelk al oeit den tore?n viele?n.

As ek da vernamp,
toen was?t taid da?k oeit die kerk kwamp.

Toen kwam ek bai een aa vraa,
en ?k vroeg eraen of da ze main klaa?n blind pjeireke?n ni gezien enaa.
Ze paasdege va jae, mae ze zaa van ni?je,
en ze wist het w?l te waiz?n.
?t Lag in nen drueege gr?cht verdroenken,
waer in zev?n jaer gi?e waetr in gestaen enaa,
en ik wettege (wette) mai m?ske?n oep maine schoen,
veu mai klaa?n blind pjeireke?n zai vel af te doen.
Haat, kwaat, kwelliaat,
botermelk en raepzaat
de hoop die sprak
da ze vanzeleive?n gi?en beitere zoeip ge?ten had
Lauwel en Pauwel en zw?tte pi?r meni?r.

Toen kloptge?n ik oep die helse deur,
en dae kwam ne klane?n duvel veur,
en ik vroeg m? fatsoen
oem main wandeling ?s meug?n voeits te doen.
Hij was er wri?d over kont?nt,
mae dae was nog altaid ne klane?n duvel oemtrent.
Toen kwam ek oep het helse plein,
dae lag iet te brannen l?k solfer en vernijn.
Toe kwam ek oep de ?salette?,
dae lag Lucifeir ziek in?t bedde.
Toen kwam ek deu nen appeleir gegaen,
dae vond ek ne klane?n duvel staen
al me een pan, en dane zaa,
?k bak vandaeg koeke?n veu alleman,
en ?k kreeg dae i?ne van.
Hij zag zoe graat (grauw) en zoe voeil en zoe zwet,
ik kreeg er een walging van aen m?n h?t (hart),
en ?k kie?rde m?n h?t wederoem.
en ik gaf den duvel z?ne koek verroem
Maine meemaet die d?r van at,
kreeg oe?r?n lek een kat
en ne stjeit ae zai gat,
waedat den duvel oepzat,
die al da koek?nbeslag oeit at.

As ?k toeiskwam, vond ek t?alles verki?rd,
main vraa vond ek ?geregeld? in twie ?rolleboeizen? (rollebuizen).
De maen die scheen al zo naig in de messink,
?t kalf lag in de wieg,
den hond die baste
da?k zaa gaen zoeipe?n hemmen.
Zutem zatem zaegemeil,
Haat kwaat kwelliaat,
botermelk en raepzaet,
d?hoop die sprak,
das ze vanzeleve?n geen beiter zoeip ge?ten had
Lauwel en Pauwel en zwette pi?r meni?r.

S? Vaeders, ?soons ?s hailige?n gi?stes amen.


bron: http://forum.body-fitness.nl/tm.aspx?m=43440

Hoktus boktus,
een kalverstaart die gekrokt is.
In het land van Ribedebisenaaien
waar de kippen door hun gat kraaien
en de honden met hun staart blaffen
daar kwam een kleine duivel door
die lag te branden voor de deur
in solfer, pek en venijn.
Toen kwam ik van de toilette
daar lag Lucifer op zijn bedde
hij bakte koeken voor alleman
ik kreeg er 1 van
mijn maat die ervan at
kreeg honger als een kat
en een staart op zijn gat
waar lucifer op zat.
haat, kwaad, kweliaat
botermelk en kropsalaad
en een zwarte peer, meneer!
In de naam des Vaders en de Zoons
en de Heilige Geest.
Amen


© 2020 Daniel Artois - Blog Suffusion theme by Sayontan Sinha