RISE Movie Trailer

oo-sjb

De eerste gecrashte Boeing 707. OO-SJB

Op dinsdag 15 februari zal het 50 jaar geleden zijn dat Sabena Vlucht 548 neerstorte. Een gebeuren waaraan in de US opvallend meer aandacht wordt geschonken dan hier. Het was de eerste grote crash van een Boeing 707. Bij de 72 doden was ook het volledige Amerikaanse kunstschaatsteam. Ter ere van het kunstschaatsteam werd de documentaire Rise gemaakt die op 17 februari in de US in de zalen zal getoond worden.

 


 


<object width=”480″ height=”385″><param name=”movie” value=”http://www.youtube.com/v/hFEoMlohN2k?fs=1&amp;hl=nl_NL&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00″></param><param name=”allowFullScreen” value=”true”></param><param name=”allowscriptaccess” value=”always”></param><embed src=”http://www.youtube.com/v/hFEoMlohN2k?fs=1&amp;hl=nl_NL&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00″ type=”application/x-shockwave-flash” allowscriptaccess=”always” allowfullscreen=”true” width=”480″ height=”385″></embed></object>

De peerdenpaternoster van Wannes Raps

Als ge schrik hebt, maak dan een omgekeerd kruiske (onder, boven, rechts, links) , plooi uw duimen naar binnen in uw vuisten en zeg het volgende…

bron: http://users.telenet.be/Londerzeelvroeger/Londerzeel-streektaal%20en%20gezegden.htm

wannes raps

‘s Vaders, s’zoons, s’heiligen giëstes amen
Onder Pontius bij Pilatus,
gekroeist, gesteurven en begraven,
twie, te wete’n ‘t kwaet ,zonder verliezen deugden oefenen,
drij, beraa, belaeidenis en voldoening.

Octus boctus ne kalverstjeit da gekrokt es,
nen hond da giëne stjeit enei es ni bekwaem zai gat te bedekken.
Vriend’n ‘k laet ale zeker wete’n, in ‘t land va ribbedebie,
wae dat de kiekere’n deur heule gat schraan
d’ haene mé heule stjeit basse’n
en de keizeboterhamme’n aen de wissestroeike’n wasse’n.

Dae kwaeme’n twie rabawen aen,
die vroege’n de dobbel weik,
en ik zaa nië, en dobbelde mee,
en ik won er zeve’n dobbelschulde’n mee, mae ik aa ze wel.
Toen kochte k’ik e klaa blind pjeireke’n
mae ‘t zag wél,
Ik mainde zeve’n ure veurewaits te raan,
mae ‘k reder acht achterwaits.

Toen kwam ek deu een gruun waa gegaen,
dae vond ek een “boebele” kerke staen.
Dae was nen “hulzepaep” de mis aen’t leze’n,
ze looie’n  er mee de schuurpoëten
en ze drèsten ‘n waiewaeter met de “vleugelgeer”, vanachter oep main’n hiel.
Ik mainde dat er zeve’n tonnen botermelk al oeit den tore’n viele’n.

As ek da vernamp,
toen was’t taid da’k oeit die kerk kwamp.

Toen kwam ek bai een aa vraa,
en ‘k vroeg eraen of da ze main klaa’n blind pjeireke’n ni gezien enaa.
Ze paasdege va jae, mae ze zaa van nièje,
en ze wist het wèl te waiz’n.
‘t Lag in nen drueege grècht verdroenken,
waer in zev’n jaer gièe waetr in gestaen enaa,
en ik wettege mai mèske’n oep maine schoen,
veu mai klaa’n blind pjeireke’n zai vel af te doen.
Haat, kwaat, kwelliaat,
botermelk en raepzaat
de hoop die sprak
da ze vanzeleive’n gi’en beitere zoeip geëten had
Lauwel en Pauwel en zwètte piër meniër.

Toen kloptge’n ik oep die helse deur,
en dae kwam ne klane’n duvel veur,
en ik vroeg mè fatsoen
oem main wandeling ès meug’n voeits te doen.
Hij was er wriëd over kontènt,
mae dae was nog altaid ne klane’n duvel oemtrent.
Toen kwam ek oep het helse plein,
dae lag iet te brannen lèk solfer en vernijn.
Toe kwam ek oep de “salette”,
dae lag Lucifeir ziek in’t bedde.
Toen kwam ek deu nen appeleir gegaen,
dae vond ek ne klane’n duvel staen
al me een pan, en dane zaa,
‘k bak vandaeg koeke’n veu alleman,
en ‘k kreeg dae iëne van.
Hij zag zoe graat  en zoe voeil en zoe zwet,
ik kreeg er een walging van aen m’n hèt,
en ‘k kieërde m’n hèt wederoem.
en ik gaf den duvel z’ne koek verroem
Maine meemaet die d’r van at,
kreeg oeër’n lek een kat
en ne stjeit ae zai gat,
waedat den duvel oepzat,
die al da koek’nbeslag oeit at.

As ‘k toeiskwam, vond ek t’alles verkiërd,
main vraa vond ek “geregeld” in twie “rolleboeizen” .
De maen die scheen al zo naig in de messink,
‘t kalf lag in de wieg,
den hond die baste
da’k zaa gaen zoeipe’n hemmen.
Zutem zatem zaegemeil,
Haat kwaat kwelliaat,
botermelk en raepzaet,
d’hoop die sprak,
das ze vanzeleve’n geen beiter zoeip geëten had
Lauwel en Pauwel en zwette piër meniër.

S’ Vaeders, ‘soons ‘s hailige’n giëstes amen.


bron: http://forum.body-fitness.nl/tm.aspx?m=43440

Hoktus boktus,
een kalverstaart die gekrokt is.
In het land van Ribedebisenaaien
waar de kippen door hun gat kraaien
en de honden met hun staart blaffen
daar kwam een kleine duivel door
die lag te branden voor de deur
in solfer, pek en venijn.
Toen kwam ik van de toilette
daar lag Lucifer op zijn bedde
hij bakte koeken voor alleman
ik kreeg er 1 van
mijn maat die ervan at
kreeg honger als een kat
en een staart op zijn gat
waar lucifer op zat.
haat, kwaad, kweliaat
botermelk en kropsalaad
en een zwarte peer, meneer!
In de naam des Vaders en de Zoons
en de Heilige Geest.
Amen


https://ilseindewereld.wordpress.com/2018/01/21/hier-is-jan-borluut-godvernondedoemme

http://vitalskiblog.blogspot.com/2017/07/de-peerdenpaternoster.html